Jogi nyilatkozat

* Ez a jogi nyilatkozat kimondja, hogy konkrét eredmények elérésére nincs garancia, és egyes személyek eredményei különbözőek lehetnek! A honlapon található információ nem értelmezhető ígéretként vagy garanciaként. A Hakimian Global LLC nem tehető felelőssé semmilyen, a termékei használatából vagy helytelen használatából eredő vagy azzal kapcsolatos közvetlen, közvetett, büntetendő, véletlen, különleges következményes veszteségért vagy egyéb kárért.