Πολιτική Απορρήτου Ιστοσελίδας

Δε συλλέγουμε στοιχεία από τους χρήστες μας εκτός από τις βασικές πληροφορίες που αποθηκεύει αυτόματα με τη μορφή στατιστικών στοιχείων η ιστοσελίδα μας. Το ακόλουθο κείμενο είναι απλώς μια τυπική Πολιτική Απορρήτου Ιστοσελίδας. Δεσμευόμαστε να διαφυλάξουμε το απόρρητο των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας. Η πολιτική αυτή εξηγεί τον τρόπο διαχείρισης των προσωπικών σας στοιχείων.

Ι. Τι είδους στοιχεία συλλέγουμε;

Ενδέχεται να συλλέξουμε, να αποθηκεύσουμε και να χρησιμοποιήσουμε τα παρακάτω είδη προσωπικών δεδομένων:
1. Πληροφορίες για τις επισκέψεις και τη χρήση της ιστοσελίδας.
2. Πληροφορίες για οποιεσδήποτε συναλλαγές μεταξύ μας ή σε σχέση με την ιστοσελίδα αυτή, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που σχετίζονται με οποιεσδήποτε αλλαγές πραγματοποιούμε στα αγαθά ή τις υπηρεσίες μας.
3. Πληροφορίες τις οποίες μας παρέχετε για την εγγραφή σας και / ή συνδρομή σας στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας και / ή ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΙΙ. Πληροφορίες για τις επισκέψεις στην ιστοσελίδα

Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες για τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή και τις επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα αυτή, όπως η διεύθυνση IP σας, η τοποθεσία σας, ο τύπος περιηγητή, η πηγή παραπομπής, η διάρκεια της επίσκεψης και ο αριθμός των σελιδών που είδατε. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες στη διαχείριση της ιστοσελίδας αυτής, ώστε να βελτιώσουμε την ευχρηστία της ιστοσελίδας, καθώς και για διαφημιστικούς σκοπούς.
Πολλοί άνθρωποι που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ανησυχούν για το απόρρητο τους και τη χρήση των "cookies" στο διαδίκτυο. Τα "cookies" είναι μικρά αρχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση πληροφοριών που έχετε ήδη παρέχει. Τα "cookies" δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να σας "κλέψουν" τα στοιχεία σας ή αυτά του υπολογιστή σας. Η ιστοσελίδα αυτή χρησιμοποιεί "cookies" για να θυμάται τις προτιμήσεις σας. Για παράδειγμα, η ιστοσελίδα μπορεί να θυμάται ποια σελίδα έχετε διαβάσει, ώστε να διευκολύνει την επόμενη επίσκεψη σας (δίνοντας σας πληροφορίες πιο σχετικές με την τοποθεσία του καταστήματος). Παρόλα αυτά, εάν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε "cookies", μπορείτε να τα απενεργοποιήσετε από τις Ρυθμίσεις του περιηγητή σας. Αυτό, όμως, μπορεί να έχει αρνητική επίδραση στην ευχρηστία πολλών ιστοσελίδων, συμπεριλαμβανομένης και της παρούσας.

ΙΙΙ. Χρήση των προσωπικών σας δεδομένων

Προσωπικά στοιχεία που έχουν εισαχθεί στην ιστοσελίδα αυτή θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που περιγράφονται στην πολιτική απορρήτου ή σε σχετικά σημεία της ιστοσελίδας.
Πέρα από τις χρήσεις που περιγράφονται σε άλλα σημεία της παρούσας πολιτικής απορρήτου, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία ώστε να:
1. Βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησης σας, κάνοντας την ιστοσελίδα πιο προσωπική για εσάς.
2. Σας στείλουμε πληροφορίες (πέρα από διαφημιστικά μηνύματα) τα οποία θεωρούμε ότι θα σας ενδιαφέρουν, μέσω δημοσίευσης ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή παρόμοιας τεχνολογίας.
3. Σας στείλουμε διαφημιστικά μηνύματα σχετικά με την επιχείρηση σας, τα οποία θεωρούμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν, μέσω δημοσίευσης ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή παρόμοιας τεχνολογίας.

IV. Άλλες γνωστοποιήσεις

Πέρα από τις γνωστοποιήσεις που είναι λογικά απαραίτητες για τους σκοπούς που περιγράφονται αλλού στην παρούσα πολιτική απορρήτου, ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε πληροφορίες σας:
1. Στο βαθμό που απαιτείται από τη νομοθεσία.
2. Σε σχέση με οποιεσδήποτε εκκρεμούσες νομικές διαδικασίες ή πιθανές νομικές διαδικασίες.
3. Ώστε να καθιερώσουμε, εξασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα μας (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να μοιραστούμε τα στοιχεία με άλλους για την αποφυγή απάτης και για να μειωθεί ο κίνδυνος πίστωσης).
4. Στον αγοραστή ή πωλητή (ή πιθανό αγοραστή ή πωλητή) οποιασδήποτε υπηρεσίας ή περιουσιακού στοιχείου που πουλάμε ή αγοράζουμε (ή σκεφτόμαστε να πουλήσουμε ή αγοράσουμε).
Πέραν των προαναφερθέντων στην παρούσα πολιτική απορρήτου, δε θα παρέχουμε τα στοιχεία σας σε τρίτους.

V. Διεθνείς μεταφορές πληροφοριών

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε μπορεί να αποθηκευτούν και να επεξεργαστούν σε, καθώς και να μεταφερθούν σε, οποιαδήποτε από τις χώρες στις οποίες λειτουργούμε, ώστε να μας επιτραπεί η χρήση των πληροφοριών σε συμμόρφωση με την παρούσα πολιτική απορρήτου.

VI. Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Θα λάβουμε τις λογικές, απαραίτητες προφυλάξεις για την αποφυγή απώλειας, κακής χρήσης ή αλλοίωσης των προσωπικών σας στοιχείων. Φυσικά, η μεταφορά των δεδομένων διαδικτυακά είναι εγγενώς ανασφαλής και συνεπώς δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων που αποστέλλονται διαδικτυακά.

VII. Τροποποιήσεις πολιτικής

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις πρακτικές διαχείρισης πληροφοριών μας και τους όρους της παρούσας Ειδοποίησης Απορρήτου και να εφαρμόσουμε τις νέες πρακτικές στις πληροφορίες σας που είναι στην κατοχή μας. Χρησιμοποιώντας την παρούσα ιστοσελίδα, συμφωνείτε με την αποδοχή των όρων της παρούσας Ειδοποίησης Απορρήτου όπως ίσχυε τη στιγμή της χρήσης. Οποιαδήποτε μελλοντική πρόσβαση στην ιστοσελίδα μετά από την δημοσίευση της ανανεωμένης Ειδοποίησης Απορρήτου θα θεωρηθεί ως αποδοχή της ανανεωμένης Ειδοποίησης Απορρήτου, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί κατά τη στιγμή εκείνη.